ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

VDO แสดงวิธีใช้งานอีเมลผ่าน webmail-squirrelmail-roundcube

โปรดกดปุ่ม play เพื่อดู VDO สอนการใช้ webmail ด้านล่างค่ะ

ลิ้งค์สำหรับเข้าใช้งานเปลียนเป็น http://ชื่อเว็บของท่าน.สกุล/webmail ค่ะ