ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

VDO สอนการเปลี่ยน password ของ Email ค่ะ

โปรดกดปุ่ม play เพื่อดู VDO สอนการเปลี่ยน password ของอีเมล ด้านล่างค่ะ

การเปลียนรหัสผ่านอีเมล ทำได้ สองทางคือ

1. กรณีจำรหัสผ่านเดิมได้ เปลีียนผ่าน roundcube

2. กรณีจำรหัสผ่านเดิมไมไ่ด้ ต้องเปลียนผ่าน DirectAdmin วิธีการเปลียนรหัสผ่านทั้งสองแบบ โปรดดูจาก VDo ด้านล่างค่ะ

1. การเปลียนรหัสผ่าน กรณีจำรหัสผ่านเดิมได้ สามารถเปลียนผ่าน roundcube ได้ค่ะ ดัง vdo ด้านล่างนี้ค่ะ

 

2.การเปลียนรหัสผ่านของอีเมล กรณี จำรหัสผ่านอีเมลเดิมไมไ่ด้ค่ะ สามารถเปลียนผ่าน directadmin ได้ค่ะ ดัง vdo ด้านล่างนี้ค่ะ